Są takie dwa fajne kraje

    

Jeden to Polska, drugi to Namibia. Tak, już wiecie, że będzie grubo. To zaczynamy:

Jednemu z tych krajów Niemcy podczas II wojny światowej:
– wybili ponad 6 milionów obywateli
– zrównali z ziemią dziesiątki miast, w tym stolicę
– wywieźli 200 tys. dzieci
– z milionów ludzi zrobili niewolników
Drugi z tych krajów otrzyma od Niemiec 1,1 mld euro za dokonane przez Niemców zbrodnie na 100 tys. mieszkańców tego kraju. Według Pablo De Grieffa, autora “The Handbook of Reparations” Niemcy wypłaciły temu krajowi w formie reparacji równowartość do 38,6 mld dol. w 2000 r.
Wróćmy jeszcze do pierwszego kraju. 77 lat po wojnie nie tylko nie dostał żadnych reparacji, ale nawet dał się Niemcom skolonizować gospodarczo i politycznie. Co więcej, Niemcy pouczają ten kraj w zakresie demokracji i praworządności, a nawet moralności. Wyprodukowaną w tym kraju żywność sprzedają jego mieszkańcom w sklepach, których sami są właścicielami.
No to teraz powiedzcie mi, który z tych krajów to Polska, a który Namibia?

Paweł Wyrzykowski


ZOBACZ RÓWNIEŻ: