Kołobrzeg ma zapłacić 128 milionów zł odszkodowania!

    
kolobrzeg-odszkodowanie

To może być dla miasta katastrofa ekonomiczna

Takiego odszkodowania oczekuje inwestor, który kupił działkę pod zabudowę w strefie uzdrowiskowej.
W momencie kupna miał w umowie zapis, iż może zabudować 25 procent powierzchni. Później miasto podjęło decyzję, że może to być jedynie 16 procent.
Spór trwał 7 lat. Sprawa trafiła na wokandę sądową i sąd zakończył ją pozytywnym dla inwestora wyrokiem.
Poniósł on o wiele większe straty wynikające z innej koniunktury, wzrostu cen materiałów budowlanych.
Kołobrzeski magistrat jak dotąd nie ustosunkował się do roszczenia. Sprawa zapewne ponownie trafi do sądu.


ZOBACZ RÓWNIEŻ: