Ekopark Wschodni. Kołobrzeg

    

Użytek ekologiczny, który zlokalizowany jest w Kołobrzegu, w granicach Trzebiatowsko-Kołobrzeskiego Pasa Nadmorskiego. Oficjalnie powstał w 1996 roku. Zajmuje powierzchnię 385,86 ha (m.in. Bagicz, Podczele). Obiekt cenny ze względu na walory krajobrazowe, geomorfologiczne, faunistyczne i florystyczne.

Zasadniczym elementem użytku była niecka słonawych torfowisk „Solne Bagno”. Obszar znajduje się w wykazie ostoi ptaków europejskiej sieci obszarów chronionych.

Odnotowano tu występowanie bardzo wielu gatunków ptaków. Występują m.in. perkoz rdzawoszyi, bąk, kormoran, brodziec, czapla, grążel żółty, grzybienie białe, rosiczka okrągłolistna i aster solny. W ekoparku swoje gniazda budują występujące licznie na kołobrzeskiej plaży łabędzie nieme.

Film pokazuje stada ptaków po wylęgu. Świetny materiał poglądowy i kontakt z naturą


ZOBACZ RÓWNIEŻ: