5G ma zabijać

    

Robią próbne włączenia 5G. Jeśli podkręcą do 64 Gh i wyżej, to tlen atmosferyczny rozpada się na dwie pojedyncze cząsteczki i wtedy traci zdolność łączenia się z hemoglobiną, czyli niedotlenienia i w konsekwencji do śmierci.

Transport tlenu i dwutlenku węgla w organizmie – cykl procesów, celem których jest dostarczenie tlenu do każdej komórki i odprowadzenie CO2. Komórki żywe nieustanie potrzebują tlenu, aby mogły zachodzić procesy przemiany materii. W procesach uzyskiwania energii zachodzących w mitochondriach niezbędny jest tlen. Jest on transportowany układem oddechowym.

Gazy oddechowe transportowane są w następujący sposób:
Proces wymiany gazowej można podzielić na dwa etapy: wymianę zewnętrzną zachodzącą w płucach i wymianę wewnętrzną zachodzącą w tkankach.

Cicha hipoksja, czyli niedobór tlenu, może zabijać pacjentów z koronawirusem. Dochodzi do niedotlenienia mózgu.

Lekarze w Stanach Zjednoczonych zauważyli u dużej grupy pacjentów niebezpieczne zjawisko, które określili jako tzw. cichą hipoksję. Ich zdaniem część zakażonych koronawirusem zmaga się z poważnych niedotlenieniem organizmu, z którego chorzy nie zdają sobie sprawy. Kiedy trafiają do szpitala, ich stan jest bardzo poważny.

1. Pacjenci z koronawirusem mogą mieć problem z niedotlenieniem organizmu.

Hipoksja to kliniczne określenie niedotlenienia organizmu. Lekarze w USA zauważyli, że trafia do nich coraz więcej pacjentów zakażonych koronawirusem z niskim poziomem tlenu we krwi. Część z nich z trudem łapie oddech. Jednak nie rozwija się u nich typowy zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) charakterystyczny dla COVID-19. Co więcej, pacjenci mimo zakażenia czują się stosunkowo dobrze i nie wykazują oznak duszności, co usypia ich czujność.

“Jest to zjawisko tzw. cichego niedotlenienia. Pomimo niskiego poziomu nasycenia tlenem krwi w organizmie z powodu COVID-19, niektórzy ludzie nie odczuwają duszności” – wyjaśnia Vandana A. Patel, pulmonolog w wywiadzie dla “Health”.

Problem związany z cichą hipoksją polega na tym, że pacjenci przychodzą do szpitala w gorszym stanie zdrowia, niż im się wydaje. Czasami poziom niedotlenia wywołał już na tyle trwałe zmiany w ich organizmie, że lekarze nie są w stanie im pomóc.

Prawidłowy poziom saturacji krwi tlenem powinien wynosić 95-98 proc. Wskaźnik poniżej 90 procent oznacza stan niewydolności oddechowej. Dr Marc Moss zauważa, że przy poziomach poniżej 90 proc. mózg może nie otrzymywać wystarczającej ilości tlenu, a gdy te poziomy spadają poniżej 80 proc., wzrasta niebezpieczeństwo uszkodzenia ważnych narządów. W przypadku niedotlenienia mózgu może dojść do śmierci pacjenta.

2. Hipoksja (niedotlenienie) dotyczy przede wszystkim osób z chorobami współistniejącymi

Medycy nie są pewni, jakie mogą być przyczyny tego zjawiska. Dr Astha Chichra z Yale School of Medicine uważa, że do takiej sytuacji może dochodzić m.in. u pacjentów w podeszłym wieku, którzy mogą mieć choroby współistniejące, co oznacza, że “regularnie żyją z niskim poziomem tlenu, więc są w pewnym sensie przyzwyczajeni do gorszego samopoczucia”.

Dr Richard Levitan z oddziału ratunkowego w Bellevue Hospital w Nowym Jorku podzielił się w “The New York Times” swoimi doświadczeniami z pacjentami z COVID-19 cierpiącymi na cichą hipoksję.

Lekarz spotyka chorych, których płuca są wypełnione płynem lub ropą, a mimo to nie odczuwali trudności w oddychaniu aż do dnia przybycia do szpitala. Zanim ci pacjenci zaczną mieć duszność, może u nich wystąpić zapalenie płuc i dojść do poważnych uszkodzeń. U niektórych pacjentów, których widział lekarz, poziom nasycenia tlenem krwi wynosił zaledwie 50 proc.

Dr Levitan uważa, że wirus może atakować komórki płuc, które tworzą surfaktant, czyli substancję, która zmniejsza napięcie powierzchniowe w płucach, zwiększając ich podatność. W miejscu występowania surfaktantu, czyli na powierzchni pęcherzyka płucnego, stykają się ze sobą powietrze oddechowe oraz krew z naczyń włosowatych.

Dr David Kaufman twierdzi, że młodzi, zdrowi ludzie są w stanie tolerować niskie nasycenie tlenem przez długi czas bez trudności.

“Cicha hipoksja może być groźna, jeśli narządy nie otrzymują wystarczającej ilości tlenu, aby mogły normalnie funkcjonować. To, czy i kiedy to się stanie, zależy w dużej mierze od tego, jak zdrowy jest pacjent” – wyjaśnia dr Kaufman, pulmonolog z Tisch Hospital.

Dr Richard Levitan uważa, że wszyscy pacjenci z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa powinni wykonywać pulsoksymetrię przez dwa tygodnie, ponieważ jest to okres, w którym zwykle rozwija się covidowe zapalenie płuc.

Jeśli lekarze rozpoznają ciche niedotlenienie odpowiednio wcześnie, można je leczyć tlenoterapią. Jeżeli hipoksja zostanie zaniedbana, może zakończyć się śmiercią pacjenta w wyniku trwałego uszkodzenia mózgu.

Źródło: Health, Live Science

1. Źródło: https://portal.abczdrowie.pl/cicha-hipoksja-moze-zabijac-pa…

2. Źródło: https://www.wp.pl/…

3. Źródło: https://portal.abczdrowie.pl/ciche-objawy-problemow-z-pluca…

Zbigniew A. Wesołowski, 20.09.2020 r.
Coordinator of the World Movement of Poles and Polish Diaspora, Koordynator Światowego Ruchu Polaków i Polonii

Zbigniew A. Wesołowski,
Prezes Zarządu Fundacji.
President of the Foundation’s Management Board,
https://www.facebook.com/prezydent2000

Zarząd Fundacji / Foundation Board: Zbigniew A. Wesołowski / PL, Marek Krasnopolski / PL, Andrzej Sieniawski – Mazur / PL.

Rada Fundacji / Foundation Council: Edward Bronisław Błotko / USA, Jerzy Szymczyk / USA, Andrzej Kamrowski / PL, Styrna Kazimierz / PL, Marian Lucjan Michalski / PL, Adam Jagła / PL.

Światowy Ruch Polaków i Polonii. Fundacja Pomagamy; KRS 0000784833, tel.: +48 721-900-471 rozmowa w języku angielskim, lub tel.:+48 573-319-601 rozmowa w języku Polskim, skype ID: vestonskype, e-mail: poloniaforumpl@gmail.com https://twitter.com/prezydent2000 https://www.facebook.com/Polska2000


ZOBACZ RÓWNIEŻ: