Frankowicze wygrywają w sądach

    

Umowy kredytowe we frankach szwajcarskich zawierają postanowienia, które kształtują w sposób niekorzystny sytuację kredytobiorcy, a więc stanowią tzw. klauzule abuzywne.

Banki robiły to w sposób jednostronny, czyli bez udziału kredytobiorcy, bardzo często umowy kredytowe w swojej treści zawierały postanowienia, które w sposób rażący naruszają prawa konsumenta, np. ryzyko zmiany kursu franka do złotego, banki przeniosły w całości na kredytobiorców.

W umowach kredytów frankowych, banki narzucały kredytobiorcom ustalane przez siebie tabele kursowe i zarabiały na wysokich spreadach (marżach banku)

Po wyroku TSUE zdecydowana większość spraw jest wygrywanych przez kredytobiorców frankowych (obecnie ok. 90%), zarówno w postaci odfrankowienia kredytu jak i unieważnienia umowy kredytowej.

Przy odfrankowieniu zasądzany jest zwrot nadpłat, który wynika z płacenia zawyżonych rat. Dodatkowo saldo kredytu ulega zmniejszeniu, a co za tym idzie, maleją przyszłe raty.

Unieważnienie umowy oznacza, że kredytobiorca nie tylko pozbywa się negatywnych konsekwencji umowy, która zawierała niekorzystne dla niego klauzule abuzywne, ale co ważne pozostaje właścicielem nieruchomości, która jest już wolna od obciążeń. Ponadto frankowicz odzyskuje zdolność kredytową.

My specjalizujemy się w kredytach we frankach szwajcarskich


Kraków, Sosnowiec, Tychy

mBank, Polbank, Kredyt Bank, BGŻ,


ZOBACZ RÓWNIEŻ: