Dłużej nie dało się ukrywać. Spiskowe puzzle układają się w logiczny obraz

    

Pisaliśmy niedawno o zarejestrowanych patentach przez Rothschilda, które 5 lat temu już były nazwane COVID-19

Teraz wiadomo jaki był cel. Za naszymi plecami, po cichu, montuje się nowy porządek. Po nowym roku, możemy się tego spodziewać, zostanie ogłoszona na świecie rezygnacja z używanego dotąd pieniądza. Prawdopodobnie wszystkie oszczędności trzeba będzie powpłacać do banków, a płatności będziemy regulować wyłącznie walutą LIMITOWANĄ, wirtualną.

Na jaw wyszły jeszcze inne fakty, które mają związek z wyżej wspomnianymi patentami.
W Polsce używa się trzech typów testów do wykrywania wirusa SARS. Wszystkie produkuje ta sama firma: Hemp & Health S.A.
Do wglądu jest TEN dokument. Dotyczy tej samej firmy.
“Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 10 maja 2020 roku zawarł z amerykańską firmą Alivecel LLC, dalej “Alivecel”_ umowę Memorandum Of Understanding _dalej MOU_ na podstawie której Emitent oraz Alivecel przystąpią niezwłocznie do określenia warunków uczestnictwa w spółce joint venture z siedzibą w Polsce _dalej “JV”_.
Celem JV będzie oferowanie systemów monitorowania zdrowia w postaci implantu wszczepianego użytkownikom w dłoń między kciukiem a palcem wskazującym.”


ZOBACZ RÓWNIEŻ: